Dags för en energideklaration?

Har du en fastighet eller villa som du vill ha energideklarerad?

Nu får vi in många förfrågningar på energideklarationer och energibalansberäkningar. Kanske det är det vackra vårvädret som gör att fler vill köpa/sälja hus nu? Våren är en jäktig tid för mäklarna och för oss som gör energideklarationer så kanske det ligger nått i det?

När det gäller flerfamiljshus som bostadsrätter och privatägda fastigheter så är det nog så att de flesta här i Skaraborg börjar närma sig 10 års gränsen. Det är ju så att en energideklaration är giltig i 10 år och sedan skall fastigheten energideklareras igen. Vi hjälper er att förnya er energideklaration!

Vi hjälper till och gör energideklarationer lokalt här i Skaraborg. Vi gör energideklarationer till både HSB, privata föreningar och privata fastighetsägare.

Är det dags?

Kontakta oss idag för att boka en energideklaration innan vi blir fullständigt uppbokade för våren. Slå oss en signal eller skicka ett mail så återkommer vi till er med förslag på tider som passar er.

Vem är bäst i landet på att hushålla med vatten?

Vattenkonsumtionen skiljer sig stort mellan kommunerna i Sverige.

Det visar en kartläggning av vattenåtgången i landets 20 största kommuner.

vattenbesparing i kommuner

I dag fredags den 22 mars var det Världsvattendagen, en dag som är instiftad av FN för att lyfta viktiga frågor kring tappvatten.

I Sverige är tillgången till rent vatten så gott som obegränsad.

Men onödigt vattenspill i kombination med klimatförändringar och miljöförstöring har lett till att även svenskarna bör se över sin användning, menar sanitetsföretaget Grohe, som gjort en kartläggning av vattenanvändningen i landets 20 största kommuner.

Låga grundvattennivåer

– Kombinationen låga grundvattennivåer och global uppvärmning gör att alla, privatpersoner såväl som företag, måste se över sin vattenkonsumtion. I Sverige har vi rent och fräscht vatten tillgängligt vart vi än går, en lyx som tyvärr inte alla har. Med Vattenbarometern vill vi belysa hur vattenkonsumtionen ser ut i Sverige, säger Christina Holmberg, marknadschef på Grohe.

Vi på Ekedalens Energikonsult har sedan 2009 jobbat hårt med att förmedla kunskap och installera vattenbesparing i tusentals lägenheter i Skaraborg. Det är glädjande att se att det förekommer samma diskussioner i andra sammanhang.

Det enda tråkiga är att det nu är ett företag som gör undersökningen i syfte att sälja mer snålspolande produkter. I stället borde det ligga i kommunernas intresse att själva lyfta frågan, och ge den en högre status, än vad den har i dag.

Vattenbesparing behövs för att vi inte ska göra slut på vårt vatten med. Den extrema värmen i somras är nog (på både gott och ont) inte en engångsföreteelse.

Resultatet

Kartläggningen visar att Nacka hushåller bäst med tappvattnet. I snitt gör Nackabon av med 55 529 liter vatten per år.

Enligt undersökningen är Helsingborg den kommun av de 20 största som konsumerar mest vatten i landet. Hela 83 189 liter per person under ett år.

På ett år gjorde den genomsnittlige helsingborgaren av med 27 660 liter mer än nackabon. Vilket motsvarar drygt 75 liter vatten mer om dagen.

Efter Nacka placerar sig Borås och Umeå på andra och tredje plats. Där gör invånarna av med 58 434 respektive 61 250 liter.

Kommunerna med lägst vattenanvändning:

  1. Nacka
  2. Borås
  3. Umeå
  4. Jönköping
  5. Örebro

Kommunerna med högst vattenanvändning:

  1. Helsingborg
  2. Södertälje
  3. Halmstad
  4. Linköping
  5. Malmö

Källa: Grohe. Uppgifterna om kommunernas vattenanvändning är hämtad från respektive kommun eller hos kommunens vattenleverantör. Användningen bygger på debiterat vatten under 2018 och inkluderar både hushåll och industri.

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

Framtidens ljus hos Brf Skultorphus 1

Framtidens ljus med låg energiförbrukning i Brf Skultorpshus 1

Hösten 2017 förändrades ljuset i bostadsrättsföreningen Skultorpshus.
Det var nämligen då man tog beslutet att byta ut all belysning i trapphus och källare, samt utomhus i området. Reaktionerna bland de boende vittnar om att resultatet blev över förväntan bra. Man har helt enkelt fått en ljusare och tryggare tillvaro i föreningen som dessutom fått lägre energikostnader.

Brf Skultorpshus nr 1 ligger i Skultorp strax söder om Skövde, idag är Skultorp ett litet samhälle på väg att växa ihop med Skövde då det expanderar och fler söker sig ut från stadskärnan.

Föreningen består av 4 hus med totalt 58 lägenheter som byggdes åren 1957-58

Husen i föreningen är mycket välskötta och man har idag avtal med Riksbyggen som förvaltar och sköter om underhållet i hela området.

 

Tekniska fulländningen ger möjligheter

I själva trapphusen valde man MELA LED´s armaturer PLUTO i taken och dessa smälter fint in i miljön med sin neutrala design. Effekten i dessa är fantastiskt bra enligt Egon med tanke på att man kunde minska effekten till långt under hälften och ändå få bättre ljus. Något som Lars Hagström som är säljare på Ekedalens Energikonsult redan visste från alla tidigare installationer med fina resultat. Just denna armaturen är dessutom, trots sin tekniska fulländning med alla funktioner och innovationer, så enkel att ställa in.

Sensorstyrt ljus i trapphusen ger en hög energieffektivisering

I entréerna till trapphusen valde man att installera MELA LED´s armatur PLUTO Grund med ett ständigt närvarande grundljus som direkt man öppnar dörren övergår till att vara helt tänd. Anledningen till detta är att man i föreningen vill vara säker på att alltid ha lite ljus i Entrén så man slipper otrevliga överraskningar i form av liggande föremål på golvet eller liknande.

MELA LEDs PLUTO

 

Valet föll på kvalité och hållbarhet

Egon Andersson som är ordförande berättar att det var dags att byta till en mer energisnål och bättre belysning. Den gamla belysningen var sämre på alla sätt och hade gjort sitt. Styrelsen fick därför uppdraget att undersöka vilka alternativ på marknaden med LED-belysningar som var lämpligast.
– Man tog kontakt med Riksbyggen, som sedan tog fram ett underlag för en styrd entreprenad, berättar Egon och fortsätter; styrelsen kom sedan fram till att Ekedalens Energikonsults förslag om lösning och produkter var det säkraste och långsiktigt mest lönsamma valet med tanke på kvalitén och hållbarheten.

Lång garantitid borgar för en smartare ekonomi

Kvalitét ger bättre ekonomi

Walléns El i Tidaholm som gjorde alla installationer av belysningarna i området har sedan tidigare goda erfarenheter av Mela Led´s produkter. Carl Wallén, som är driver företaget – Förutom att installationen av armaturerna är väldigt smidig så vet vi att vi slipper allt krångel med att behöva byta ut trasiga armaturer och alla diskussioner med kunderna, berättar Carl.

Utomhuhsbelysning

Utebelysningen utmed områdets byggnader ersattes även med nya moderna LED-armaturer. Jan berättar att i trappentréerna har man armaturer med integrerade rörelsevakter som tänder ljuset så fort någon närmar sig entréen. på gångvägen har det satts upp pollare som ger betydligt bättre ljus samt förstärker ett par partier med bristfällig belysning.

På Föreningens fasader har man installerat nya LED-armaturer med portnummer, och dessa samt LED armaturerna över garagen styrs av ett astronomiskt ur eller skymningsrelä. En rolig detalj är att Ekedalens Energikonsult på eget initiativ och utan kostnad för oss, passade på att belysa en mur med lite spotlight då de tyckte att den behövde livas upp!

 

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

 

Ännu en belysningsorder till Ekedalens Energikonsult!

Nytt belysningsuppdrag till Ekedalens Energikonsult

Återigen har vi på Ekedalens Energikonsult fått i uppdrag att sänka en bostadsrättsförenings energikostnad.

Samtidigt kommer vi rusta upp en föråldrad belysning med ny LED teknik med närvarostyrning. I detta fall blev det extra roligt då det blev lite special. Kunden ville nämligen ha kvar sina gamla armaturer då föreningen satsat en del pengar på att rusta upp sina trapphus och armaturerna passade bra med sin tidstypiska stil.

LED plafond 18W

Ny teknik i gammal armatur

Efter lite tankeverksamhet och testande kom vi fram till att vi kunde återvinna kupan och upphängningsanordningen till den äldre armaturen. Inuti  den monterade vi sedan den moderna LED armaturen.

Belysningen blev väldigt mycket bättre än tidigare! Föreningen är mycket nöjd med att man lät oss utföra bytet av trappbelysning.

NY Källarbelysning med!

Föreningen blev så nöjd att man nu redan gett oss ett nytt uppdrag! Vi ska byta ut all belysning i källaren mot lysrörsarmaturer med LED och närvarostyrning. Detta för att i första hand få upp nivån på belysningen, men även för att det glöms bort att släcka en och annan gång.

Den nya belysningen till källaren är en Svensktillverkad LED armatur i toppklass!! på 2x22WLED Lysrörsarmatur 44W

Vi kommer även att byta ut alla glödlampor i fasadarmaturer till 6W LED.

Monteringen fixar vi som vanligt när det gäller belysningsuppdragen.

Totalt kommer ca 45 armaturer att bytas ut till energieffektiv belysning, beräknad återbetalningstid är ca 5 år, vilket innebär att investeringen betalar sig i stort sett under garantitiden på armaturerna.

Kostnaderna för energiåtgången och underhåll har minskat rejält. Föreningen kan också glädja sig åt ett trevligare och bättre ljus.

 

Känner du nån som glömmer bort att släcka?

Kanske du vill ha en offert från oss på er belysning?

Tills vi hörs igen,

köksblandare standard

Energieffektiva blandare testas nu av SP

Spara vatten med ECO Saver

Nu testas Energieffektiva blandare som kan spara upp till 30 procent

Energiklassade blandare för tappvarmvatten har stor potential för att minska energianvändningen i bostäder. I höst ska ett nytt projekt på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ta reda på hur mycket som sparas och hur blandarnas funktion påverkar användarnas beteenden.

Bra energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenförbrukningen genom att påverka användarens beteende. Exempel på funktioner är kallstart eller återfjädrande reglage.

Nu ska det studeras hur mycket varmvatten som sparas, och hur funktionerna påverkar vardagen för den som diskar eller duschar. I höst installeras energiklassade blandare i några av AB Bostäders flerbostadshus på Tullen i Borås, där man kommer att mäta vattenanvändningen och intervjua hyresgäster.

– Det bör gå att spara minst 30 procent av energin till varmvatten efter byte till bra energiklassade blandare. Men för att åstadkomma detta krävs ny kunskap om vilka blandare som kan ge stor energibesparing och hur stor denna besparing verkligen är. Dessutom är det viktigt att ta reda på hur de boende upplever att de energiklassade blandarna fungerar över tid, säger projektledare Sara Jensen på SP, i ett pressmeddelande.

 

Energiklassade blandare för tappvarmvatten har mycket stor potential att minska energianvändningen i bostäder, hotell, badhus och liknande lokaler. Det finns en svensk energiklassning för blandare från klass A till G, där A är bästa energiklass. Det är dock svårt att översätta dessa energiklasser till besparing sett till pengar, menar SP.

Därför finns behov av ny kunskap om hur vatten- och energianvändningen påverkas av byte till nya energiklassade blandare. SP kommer att göra mätningar under två års tid, först med standardblandare och sedan med bra energiklassade blandare från de två tillverkarna FM Mattsson Mora Group och Villeroy & Boch Gustavsberg.

Parallellt görs en beteendestudie med fokus på hur de boende upplever de energiklassade blandarna över tid. De kommer att få svara på enkäter och bjudas in att delta i fokusgrupper.

– Det är viktigt att få reda på hur de boende upplever de nya blandarna, för det räcker inte att en blandare är energieffektiv om de boende inte vill använda den. Denna kunskap är viktig för såväl tillverkare som bostadsbolag som ska installera energieffektiva blandare, säger Sara Jensen.

Källa: VVS-Forum

Under flera år har vi jobbat med vattenbesparing i Bostadsrättsföreningar i västra Sverige, både med blandare och ventiler men framförallt med snålspolande munstycken, sparlatorer, konstantventiler, perlatorer, strålsamlare eller vad för käckt namn som för tillfället ska användas. Vår slutsats efter en del tester på amatörnivå (jämfört med SP ) är att det verkar vara så att armaturtillverkarna sätter nivåerna efter ett stamtryck på 3 kg, när vi har ett stamtryck i Sverige på mellan 4,5 -5 kg enl Sv. Vatten. Detta gör att besparingen från en armatur som är inställd vid 3 kg naturligtvis ger mer vatten vid 5 kg. Men vi har samtidigt märkt att med våra konstantventiler erhåller brukaren samma mängd vatten i sin kran oavsett om trycket är 3 eller 4,5 kg!

En konstantventil för en kökskran kostar endast 175:- + moms, vad kostar en energieffektiv köksblandare? Payoff tiden blir garanterat kortare för konstantventilen, även med installation.

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

 

Solhem Ekedalen 52293 Tidaholm

Färdigflyttat

Solhem Ekedalen 52293 TidaholmSå då var vi på plats hemma i Ekedalen, Tidaholm, för de som bor lokalt så bor vi numera vid norra infarten till Ekedalen när man kör mot Skövde.

Vi blev lite trångbodda på Villagatan med våra 34 kvadratmeter som skulle rymma lager, 2 kontor, pack och möjlighet till ett och annat kundmöte.

Vi har nu mer kvadratmeter till vårt förfogande och vi har börjat få upp lite lagerhyllor, en hämtbutik för våra lokala kunder som handlar på wattväktarna på nätet, och vill slippa betala för frakten (SMART!) Nu har vi ordentliga utrymmen för kontor och lager.

Vi har kommit i ordning så pass att det går att jobba men det är mycket kvar och vi är långt ifrån färdiga men det är kul att ha lite plats för en gångs skull.

 

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Ny energimärkning gynnar solvärme

I höst kommer energimärkning av system som kombinerar solfångare, ackumulatortank och en panna eller värmepump för småhus. Något som gynnar solvärmesystem, då 120 000 fastbränslepannor inte klarar utsläppskraven och måste bytas ut. Det skriver Jan-Olof Dahlenbäck, professor i bygg-, miljö- och installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, i VVS-Forums Tema Solenergi som kommer ut i morgon den 27 mars.

Energimärkningen startar i höst men blir obligatorisk från oktober 2017. Då blir det krav på energimärkning, samtidigt som de sämsta systemen inte längre får säljas.

Professor Jan-Olof Dahlenbäck pekar i artikeln på att bara 60 procent av landets närmare 300 000 fastbränslepannorna uppfyller Boverket utsläppskrav och sedan finns det fortfarande cirka 50 000 oljepannor kvar i småhus. Därmed finns det ett stort behov att byta ut gamla pannor med stöd av energimärknings- och ekodesignkraven. Dessutom går det att få ROT-avdrag (50 eller 30 procent, beroende på när det nya regeringsförslaget träder i kraft) för arbete i småhus.

 

Se gärna vår nyhet om Solvärmepumpen i föregående inlägg!

Källa:VVS-Forum

 

Tills vi hör igen!

 

Solvärmepump

En aktiv solvärmepump som producerar tappvarmvatten med hjälp av solen

Nu finns det ett mycket smart alternativ för ved och pelletseldare som tycker det är onödigt, tråkigt eller slitsamt att elda för att få varmvatten på sommaren.

Dessutom spar du pengar! upp till 6000:- per år i en normal villa med en el-beredare. Du höjer värdet på fastigheten och bidrar till mindre miljöpåverkan

SoletAer solvärmepump är en korsning mellan en luftvärmepump och en solpanel, men med ett förfinat styrsystem och en patenterad design av kyl och värmekretsar.

 

Det som vanliga luft-vattenvärmepumpar kämpar mest med är avfrostning, det är också det som drar mest energi (och som du får betala för) då pumpen jobbar, detta har man på SoletAer löst på ett genialiskt vis, man låter den kalla ute luften strömma in i pumpen via den stora ytan som solpanelen erbjuder vilket leder till att fuktigheten i luften reduceras markant genom att den fastnar på solpanelens yta och även förvärms något. detta gör att solvärmepumpen endast behöver frosta av 1 gång jämfört med 20 gånger för traditionella luft-vattenvärmepumpar. En anna fördel med SoletAer är att man kan plocka ut 65 gradigt vatten ur solvärmepumpen medan man på en luft-vattenvärmepump i princip inte får ut mer än 55 grader, detta ger en något sämre verkningsgrad på solvärmepumpen men man klarar då att desinficera beredaren från bakterier.

Styrningen i solvärmepumpen är ställd så att den alltid i första hand tar värme från solen, då förbrukar den ingen energi alls, skulle det vara mulet så hjälper kompressorn till att värma vattnet, skulle inte det räcka så slår en elpatron på 1 kW till och stöttar på.

Legionelladesinficering sker en gång var 14 dag och då går alla tre systemen på en gång för att höja temperaturen till ca 65 grader.

Solvärmepumpen tillverkas i Sverige av ett gäng fantastiska kyl och värme nördar som bl.a. kommer från Thermia och Accona. De har gett sig tusan på att fånga gratis energi från solen på ett så effektivt sätt som möjligt, och det här ett av bevisen på att de verkligen är på rätt spår.

Du köper solvärmepumpen av oss på Ekedalens Energikonsult, gå in på https://www.ekedalens-energikonsult.se/solvarmepump eller kontakta oss för en offert eller ett besök så kan vi berätta mer för er.

 

IMD inte kostnadseffektivt i ny- och ombyggnad

Boverket har nu gett besked om att individuell mätning och debitering av värme inte ska införas i nyproduktion eller vid ombyggnad. Men de allra flesta lägenheterna finns i befintlig bebyggelse och den delen är ännu inte utredd när det gäller IMD.

Boverket avstyrker IMD i ny- och ombyggnader.

Boverket redovisade i går första delen av sitt regeringsuppdrag att utreda när individuell mätning och debitering av värme, tappvarmvatten och kyla (IMD) är kostnadseffektivt och ange i vilka fall krav ska ställas.
Boverkets slutsats är att IMD inte är kostnadseffektivt i ny- och ombyggnad.

För tappvarmvatten görs bedömningen att individuell mätning under vissa förutsättningar är lönsamt, men att sannolikheten för lönsamhet totalt sett är allt för låg för att införa ett krav.

– Det är bra att Boverket kommit till samma slutsats som vi. Hela branschen har ju påtalat detta, det är inte lönsamt med IMD, säger Magnus Everitt, energiexpert på VVS Företagen. Det ursprungliga förslaget om en obligatorisk IMD fick skarp kritik av stora delar av bygg-, fastighets- och VVS-sektorn. Sabo uppskattar kostnaden för införande av värmemängdsmätning och varmvattenmätning till 15.000–20.000 kronor/lägenhet och driftkostnaden till 500–800 kronor per lägenhet och år.

Kurt Eliasson, vd på allmännyttans organisation Sabo, kallar Boverkets slutsatser för ”en seger” och Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier (BI), menar att IMD ”är ett EU-beslut som inte passar i Sverige”. Det är en seger för alla oss som bidrar till ett energieffektivt, koldioxidneutralt samhälle. Nu kan de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen fortsätta sitt framgångsrika arbete med att spara energi, säger Kurt Eliasson, i ett pressmeddelande.

Vi på Ekedalens Energikonsult hjälper idag fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med vårt vattenbesparingsprogram att spara stora mängder varmvatten, energi och pengar med mindre miljöbelastning som grädde på moset. Konstantventiler som sköter besparingen helt automatiskt så användarna inte behöver tänka på att spara, utan dyra styrsystem eller övervakning sätts in av kostnadsmedvetna fastighetsägare runt om i landet i allt högre takt. Investeringen som ligger under tusenlappen per lägenhet är snabbt intjänad av fastighetsägaren och ger utrymme för fler energisparåtgärder eller andra investeringar.

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

 

Energideklarationen handlar om att rädda miljön och jordens klimat!    

                 
judge“Lagen om Energideklaration av byggnader” är  resultatet av Kyotoprotokollet som ska reglera våra utsläpp av växthusgaser samtidigt som den hjälper villa- och fastighetsägare att sänka sin energiförbrukning.

 

 

Det är en viktig och mycket nyttig tjänst en seriöst utförd energideklaration kan göra för såväl den enskilde fastighetsägaren som för samhället i stort.
Energideklarationen ska ge klara besked vad man kan göra för att spara energi på bästa sätt och ofta går det att göra stora energibesparingar med befintlig utrustning!
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att det finns en giltig energideklaration för byggnaden. Uppfyller inte en redan utförd energideklaration regelverket är den inte giltig vilket innebär att deklarationen kan behövas göras om med den merkostnad det kan medföra.

hus1

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer på Boverkets hemsida

 

Tills vi hörs igen

Lars Hagström