Certifieringsbevis 5518

Certifierad Energiexpert

Lars Hagström är nu certifierad energiexpert.

 

examenEfter fyra dagars teoretisk kompletteringskurs hos IUC med tillhörande slutprov kvalificerade jag mig för en certifiering till energiexpert hos certifieringsbolaget KIWA. Kursen hölls i Malmö och det var några riktigt intressanta dagar med intensivt pluggande, med läxläsning på kvällarna trots spännande matcher i VM-fotbollen. Visst tittade jag på några halvlekar men fokus låg på studierna.

 

 

Provet på IUC gick bra, jag var ganska nervös inför slutprovet på torsdagen men det gick väldigt bra, 61 av 68 poäng och gränsen för godkänd var 42 poäng. BÄST I KLASSEN!!

Väl hemma igen firade vi midsommar och sedan var det dags att plugga igen, 3 dagar intensivt läsande om Boverkets regler och författningar och en massa annan referenslitteratur gicks igenom, täta turer till biblioteket för att låna böcker som inte hann att beställas och sedan var det dags att skriva tentamen för certifieringsbolaget KIWA. Jag slapp en tur till Malmö där provskrivningen skulle varit, eftersom jag fick låna ett sammanträdesrum hos miljö & bygg kontoret i kommunhuset här hemma i Tidaholm.

3,5 timmar tog tentamen, helt slutkörd var jag efter provet och ganska osäker på resultatet skall erkännas, jag svarade på alla frågorna men man är lite osäker på att man förstått själva frågan, eftersom de skriver dem lite luddigt… GICK BRA! 36 poäng av 41 möjliga och gränsen för godkänd var 30.

Nu återstår bara att få mitt certifieringsbevis och en inloggning till Boverket så kan vi köra igång med energideklarationer igen.

Vår butik wattväktarna kommer också få nytta av detta, nu kan vi med större säkerhet bedöma hur energieffektiva våra produkter är och på ett bättre sätt välja produkter till butiken för att våra kunder ska få det smartaste mest energivänliga utbudet.

Tills vi hörs igen

Lars Hagström

Uppdrag hos Swedfoam AB

 

 

 

Produktionschefen på Swedefoam AB ringde en dag och frågade om vi sysslade med energibesparing? Han hade blivit rekommenderad av någon på kommunen som sagt att vi var duktiga på sånt! Det värmer i hjärtat när någon på ens kommun rekommenderar oss!

Vi inledde med ett samtal med Swedfoam AB och träffade några ur ledningsgruppen och hade ett första möte.

Detta mynnade ut i en termografering av byggnaden för att se hur det stod till med fastigheten avseende isolering och täthet, inga större problem några enstaka isolationsbrister och något luftläckage vid ett par portar. Nästa steg blev att inventera deras belysning, ta fram beräkningsunderlag, utföra LCC-kalkyler, belysningsmätning ta fram ersättningsarmaturer och ta in offerter från olika leverantörer.

Just nu håller vi på och sammanställer materialet och ska presentera resultatet för ledningsgruppen.

Vi tackar för förtroendet och hoppas på ett givande samarbete för båda parter.

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

Energikonsult

Större och starkare

I dagarna blev det klart!

Ekedalens Energikonsult ingår partnerskap med en av Sveriges största teknikkonsulter.

Partnerskapet betyder att vi blir underkonsulter och får därmed större möjligheter att hjälpa  våra kunder.

Nu kan vi erbjuda energibesparande lösningar inom el. vatten, belysning, ventilation, kyla och värme.

Nya möjligheter till finansiering av energisparåtgärder där vi kan erbjuda kunden lösningar som inte kostar kunden en enda krona, vi tar risken, finansieringen och naturligtvis en del av besparingen(som ska finansiera lösningen). Risken för företaget, fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen är obefintlig, har vi räknat fel i våra energisparkalkyler är det vi som står utan täckning för kostnaden, inte kunden som har en ny utrustning.

Det känns spännande och inspirerande att på ett helt nytt sätt med nya krafter i ryggen, få sätta tänderna i nya projekt och hjälpa mina kunder att spara energi och pengar!

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

Brf. i Borås sparar stora pengar

I Brf. Grynskivlingen har Ekedalens Energikonsult och Labbås EL med förenade krafter hjälpt föreningen att spara stora pengar genom att byta ut sin gamla belysningsanläggning.

 

 

 

 

 

Brf. Grynskivlingen ligger i stadsdelen Sjöbo i Borås. Det är en välskött och attraktiv bostadsrättsförening med 4 höghus och 3 låghus med ca 160 lägenheter. Styrelsen i föreningen jobbar ständigt för att förbättra de boendes komfort och säkerheten i området. I början på november 2013 togs ett beslut på att se över belysningen som finns i föreningens ägo. Man kunde konstatera att den bestod av äldre armaturer med energislukande ljuskällor inomhus, och utomhus hade man kvicksilverlampor där armaturerna hade sett sina bästa dagar. Samtidigt som man ville förnya sin belysning har fokus hela tiden legat på miljöomtanke och energieffektivitet.

Belysningen har bytts ut i trapphus, källare och garage samt utomhus på fasader, garagelängor och entréer. Vi har även bytt deras stolpbelysning mot ny modern LED belysning, med bara en bråkdel av tidigare energiförbrukning. Utomhusbelysningen har även förstärkts mellan husen där vi på uppdrag av föreningen installerat pollare med LED belysning som matchar stolpbelysningen. Totalt har ca 430 armaturer bytts ut till energieffektivare belysning.

Inomhusbelysningen bestod till största del av armaturer med blandade ljuskällor som lågenergi, halogen och vanliga glödlampor, styrningen var en traditionell trapphusautomatik med tryckknappar.

Vi valde en lösning med LED plafonder med inbyggd rörelsesensor i varje armatur för att på så sätt kunna sektionera belysningen på effektivast möjliga vis. Nu tänds belysningen endast där personer befinner sig, och slocknar strax efter att man lämnat rörelsesensorns område. Vi valde armaturer med effekten 12 W där vi tidigare hade ca 60 W med glödljus. 18 W och 15 W LED armaturer har också använts där vi behövt lite mer ljus.

Utomhus ersatte vi 125 W kvicksilverarmaturer med 35 W LED armatur Arnäs II från Westal, som förutom att den är robust även är mycket trevlig och tidlös armatur, som passar både i äldre och moderna miljöer. Entrébelysningen var en ren “arenabelysning” som bländade och störde de boende, vi ersatte 70 W Halogen lampor med 9 W LED.

På garagelängorna satt samma typ av armatur som på entréerna och dessa ersattes av induktionsarmaturer på 40 W som vi försedde med bländskydd för de boendes skull.

Installationen är ännu inte helt avklarad då föreningen önskade att vi även bytte belysning och el-renoverade deras garage, efter att vi påkallat deras uppmärksamhet på brister i den befintliga installationen, kablarna var så gamla att isoleringen ramlade av när man tog i dem. Föreningen tog ett blixtsnabbt beslut om renovering av elledningar och byte av belysning.

Vi har redan fått ytterligare uppdrag av föreningen då de i framtiden ska renovera fler garage med tillhörande portbyten, ny belysning mm.

I den här föreningen uppnår man en ekonomi som går på plus avseende belysningen efter ca 4,5 år då investeringen är betald.

 

Är du intresserad av att sänka era kostnader för belysning i er förening, fastighet eller företag?

Kontakta oss idag för energirådgivning inom belysningseffektivisering eller vattenbesparing.

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

Ny belysningsorder till Ekedalens Energikonsult

Återigen har vi fått möjlighet att hjälpa en bostadsrättsförening att kapa sina kostnader för gammal energikrävande belysning.

Uppdraget består i att byta ut gamla kvicksilverarmaturer med nya energieffektiva armaturer från Prisma Light i Tibro.

Svensktillverkad LED armatur i toppklass!!

Vi kommer även att byta ut alla fasadarmaturer till armaturer med LED.

Monteringen står vår samarbetspartner LABBÅS EL för som vanligt när det gäller belysningsuppdragen.

Totalt kommer ca 80 armaturer att bytas ut till energieffektiv belysning, beräknad återbetalningstid är ca 4,5 år, vilket innebär att investeringen betalar sig under garantitiden på stolparmaturerna.

Förutom minskade kostnader för energiåtgången kan nu föreningen glädja sig åt minskade kostnader för underhåll samt ett trevligare ljus.

Tills vi hörs igen,

Ekedalens Energikonsult vann upphandling igen!

Ekedalens Energikonsult har idag fått ett nytt belysningsuppdrag!

En bostadsrättsförening i Husqvarna kommer att energioptimeras med energieffektiv belysning och samtidigt el-renoveras totalt då elinstallationerna i fastigheterna har lite mer än 50 år på nacken.

Det goda samarbetet med Labbås El fortsätter, och de kommer att stå för installationen, Ekedalens Energikonsult levererar Armaturer, inventering samt belysningstekniska beräkningar såsom energibesparing, ljusmätning, kalkyler mm.

Affären innebär att Ekedalens Energikonsult stärker sin närvaro i regionen samt visar att vi är en sammarbetpartner att räkna med. I denna upphandling handlar det om ca 500 armaturer och flera kilometer ny ledning som ska dras, bostadsrättsföreningen består av 9 fristående fastigheter.

 

Är du intresserad av ny, energieffektiv belysning?

Tveka inte att ta kontakt med oss!

 

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

Individuell mätning sågas!

Uppdaterad 2013-11-28. De flesta av de 134 remissvar som kommit in till Näringsdepartementet om energieffektiviseringsdirektivet (EED) gör tummen ner för förslaget om individuell mätning (IMD), särskilt av värme.

Foto: Valery Voennyy/Mostphotos

Näringsdepartementets EED-promemoria, ”Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige”, har besvarats av 134 remissinstanser.

De allmänna synpunkterna på EED består av både ris och ros, men när det gäller IMD så är så gott som alla remissinstanser mycket kritiska. IMD-kravet för värme, varmvatten, kyla och el kom med i sista stund i direktivet.
Det ska införas i Sverige senast 5 juni 2014.

VVS Företagen menar att mätning av värme i flerbostadshus inte kommer att medföra någon påtaglig energibesparing.

”Om värmekostnaden debiteras direkt till den boende minskar fastighetsägarens motivation att göra andra energiåtgärder som till exempel isolering eller förbättring av driften”, skriver VVS Företagen.

Energimyndigheten menar att befintlig bebyggelse ska undantas från installationskrav, om det inte är kostnadseffektivt.

Stockholms stad anser att IMD inte nödvändigtvis leder till en minskad energianvändning och pekar på att IMD kan vara kontraproduktivt då ”investeringsmedel som kan användas för energibesparande åtgärder i stället går till mätningar som har ringa påverkan på energianvändningen”.
Dessutom pekar man på att administrationskostnaden överstiger besparingen från den minskade värmeanvändningen.

Både Sabo (Allmännyttans organisation), Fastighetsägarna och Byggherrarna avstyrker IMD-förslaget och anser att det utgör en övertolkning av direktivet.

Sabo uppskattar kostnaden för införande av värmemängdsmätning och varmvattenmätning till 15.000–20.000 kronor/lägenhet och driftskostnaden till 500–800 kronor/lägenhet och år.

Sveriges Byggindustrier (BI) anser att ”de många miljarder kronor som individuell mätning skulle kosta kan användas på ett effektivare sätt för åtgärder som ger verklig energieffektivisering”.

Källa: VVS Forum

Ett effektivt sätt att minska energikostnaderna för varmvatten i befintliga fastigheter är att installera vår vattenbesparing, där ligger kostnaden idag under tusenlappen per lägenhet, har inga administrationskostnader och sköter besparingen åt fastighetsägaren helt automatiskt, ingen behöver tänka på att spara då detta sker kontinuerligt. Dessutom behövs det inga krångliga system som via dator, mobil eller övervakningsprogram ska kontrollera besparingen.

 

Tills vi hörs igen,

Julbelysning

Nu har vi fyllt upp butiken med julbelysning igen!

Storsäljaren Milano

Milano Golvljusstake

I år har vi ett något begränsat sortiment jämfört med i fjol, detta på grund av att vi i fjol
inte hade en aning om vad våra kunder verkligen ville ha.

Efter samtal med leverantörer och egna erfarenheter visar det sig att kunderna hellre lägger
ett par tior extra på att få snygga julbelysningar med bra kvalitet, hellre än billiga produkter.

Därför kan vi nu med stolthet presentera årets kollektion som är av högre kvalitet än tidigare,
och vi har redan märkt att det säljer bättre än väntat och mycket mer!!
En riktig storsäljare är Milano golvljusstake som säljer slut hela tiden, men vi tar hem nya kontinuerligt så det finns i lager.

 

Tills vi hörs igen!

Lågenergihus med hög förbrukning

Lågenergihus håller inte måtten

Den projekterade energianvändningen i lågenergibyggnader stämmer dåligt med verkligheten. I nästan 40 procent av fallen avviker uppmätt energianvändningen från projekterad.

Det är oklart vem som har ansvar för att kraven uppfylls, byggföretaget straffas inte om energianvändningen blir för hög, vilket gör att det kan löna sig att göra glädjekalkyler för energiprestandan och lämna för billiga anbud. Detta snedvrider konkurrensen till förmån för oseriösa aktörer.

Vi på Ekedalens Energikonsult tycker det är orimligt att vi i dagens Sverige med alla kontrollorgan, Boverket och Energimyndigheten inte kan ställa de ansvariga till svars efter ett misslyckat bygge! Dessutom är det ju som vanligt den lilla människan (läs husägaren) som får sitta emellan.
Inför rejäla vitesbelopp till Byggherrar som lovar en viss prestanda och sedan inte kan leva upp till målen.

I går på radion talades det om att vicevärdar och fastighetsskötare som fortfarande gick i blåställ med skiftnyckel i bakfickan inte klarar av att ställa in och justera de olika system som skall hålla energiförbrukningen nere i fastigheten.

Vår åsikt är att det känns billigt att hustillverkare skyller ifrån sig på markpersonalen! Det är väl bättre att man inför en obligatorisk utbildning av värmesystemets fördelar och justeringsmöjligheter för fastighetsskötaren eller ansvarig i bostadsrättsföreningen/hyresföreningen som ska ingå i priset för husköpet.
Det menar vi är att ta ansvar!

Det måste kosta pengar att underprestera, eller när man lovar en sak och levererar en annan.
Hårdare straff i form av rejäla vitesförelägganden som inte skall gå till någon myndighet eller boverk etc.
Pengarna ska naturligtvis direkt gå till de drabbade husägarna.

Tills vi hörs igen,

EU-direktiv tvingar fram nya energimål

Sveriges energieffektiviseringsmål på 20 procent till 2020 och 50 procent år 2050 gäller inte längre.
Ambitionen ligger dock kvar på den nivån, enligt regeringen som ska ta fram en ny strategi och nya mål med utgångspunkt i energieffektiviseringsdirektivet (EED).I Sverige ska huvuddelen av EED införas i svensk lagstiftning före 5 juni 2014. Samtidigt som Sverige inför EED så står landet inför andra viktiga beslut inom området energieffektivisering.

Riksdagen har för ett antal år sedan satt upp målen om 20 procents energieffektivisering i Sverige till 2020 och 50 procent till 2050 i förhållande till energianvändningen 1995.
Efter att riksdagen gett regeringen mandat beslöt regeringen våren 2012 att miljömålen upphör att gälla.

– I och med regeringsbeslutet försvann dessa energieffektiviseringsmål och vi har ännu inte tagit fram nya etappmål. Avsikten med beslutet var dock inte att sänka ambitionsnivån utan det handlar om att man har gått in i en annan struktur för miljömål.

EED innebär dessutom att alla länder ska utforma en långsiktig nationell renoveringsstrategi för hela fastighetsbeståndet.

Vi på Ekedalens Energikonsult försöker att dra vårt strå till stacken, vi har nu fåtte tt nytt uppdrag hos en bostadsrättsförening i Borås och skall byta ut energikrävande belysning i deras fastigheter. Förutom belysningsuppdrag jobbar vi även med vattenbesparing där varmvatten kostnaden kan misnkas avsevärt och därmed också energikostnaderna.

 

Tills vi hörs igen!