Samarbete med LABBÅS EL

Vi har ett samarbete med Labbås El då många av våra kunder efterfrågar installation av föreslagna energisparåtgärder. LABBÅS El har mångårig erfarenhet av elinstallationer, och är väldigt framåt när det gäller energibesparingar, sol- och vind teknik mm. Vi har redan tillsammans utfört ett flertal lyckade installationer där kunderna gör betydande besparingar.

Följ länken för att komma till Labbås El. Om ni är intresserade av energieffektiv belysning kan ni klicka på länken eller kontakta oss för mer information.

 

Missa inte Earth Hour!!

Nu på lördag klockan 20.30 är det dags igen för Earth Hour.

Då släcker miljoner människor, städer och företag, däribland Ekedalens Energikonsult och Wattväktarna ljuset under en timme som en världsomspännande signal om att ta klimatfrågan på allvar.

 

Foto: David Biene
Earth Hour på Brandenburger Tor i Berlin, Tyskland, förra året.

Att släcka ljuset en timme under Earth Hour är en signal till beslutsfattare om att ta miljöfrågorna på större allvar.
Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour tillsammans med hundratals miljoner människor över hela världen.

Earth Hour handlar om mer än att släcka ljuset en timme. Det handlar om att försöka leva lite grönare i vardagen.

Den kanadensiska staden Vancouver har korats till Global Earth Hour Capital 2013 för klimatåtgärder och engagemang för att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö för invånarna.

Exempelvis har staden byggt 245 km cykelvägar och mängden cyklister i staden ökade med 35 procent mellan 2008 och 2011.

Uppsala vann den svenska delen av klimatutmaningen, bland annat för arbetet med Klimatprotokollet och satsningen på energismarta och förnybara bränslen inom transportsektorn.

 

I dag firas Världsvattendagen

Samarbete temat för Världsvattendagen i dag

I dag den 22 mars firas Världsvattendagen 2013 runtom i världen och temat för dagen är ”Vattensamarbete”.

Det är även temat för hela året 2013, som av FN utsetts till ”Internationella året för vattensamarbete”.Världsvattendagen instiftades av FN 1993.

Den firas årligen den 22 mars för att uppmärksamma vikten av färskvatten och att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.

 

Källa: VVS Forum

 

 

Byter gammal belysning mot ny

HSB:S BRF. STENELID BYTER UT DÅLIG BELYSNING OCH SATSAR PÅ ENERGIEFFEKTIV INDUKTIONSBELYSNING

Bakgrund

HSB Brf. Stenelid ligger i stadsdelen Södra Ryd i Skövde. Det är en välskött och attraktiv bostadsrättsförening med 114 radhuslägenheter. Styrelsen i föreningen jobbar ständigt för att förbättra de boendes komfort och säkerhet i området. I början på året togs ett beslut på att se över den utomhusbelysning som finns i föreningens ägo. Man kunde då konstatera att den bestod av kvicksilverlampor och att armaturerna hade sett sina bästa dagar. Samtidigt som man ville förnya sin gatubelysning har fokus hela tiden legat på miljöomtanke och energieffektivitet.

 

Underlag


Som underlag för fortsatta beräkningar och kalkyler, inventerades området noggrant och antalet ljuskällor räknades, bestyckningen kontrollerades och man kunde snabbt konstatera att det fanns en stor potential till energibesparing och positiv miljöpåverkan.
Nästa fas av projekteringen blev att utföra energimätning samt LCC analys (livscykelkostnadkalkyl) LCC-verktyg lämpar sig bäst att använda i behovsanalysen för att visa på de verkliga kostnader som kunden kommer att behöva betala för sin belysning. Verktyget används för att beräkna vad ett miljöanpassat alternativ kommer att kosta i jämförelse med konventionell belysning – kanske leder det inte till en fördyring utan istället till en besparing! LCC är ett det enda seriösa verktyg som idag kan användas för att på ett professionellt, opartiskt sätt jämföra olika belysningslösningars totalekonomi. 

Lösning

Valet föll på Induktionsbelysning som är av samma karaktär som glödlampor, med ett rundstrålande ljus och vitt sken. Livslängden på ljuskällan är ca 60 000 timmar och behovet av lampbyten blir då vart 16 år ungefär. Ljuskällan som ersattes var 125W kvicksilver och de nya ljuskällorna var 23W i armaturer på gångvägar, där man ville ha förstärkt belysning, vid parkeringar och lekplatser på området installerades armaturer med 40W.

Vinst

Förutom att belysningen moderniserats, så har även de boende fått mer ljus med ökad säkerhet , men med mindre energiåtgång. Lägre underhållskostnader som ger bättre rörelsefrihet i ekonomin, innebär att man kan satsa vidare på mer miljöprojekt i föreningen.

Ekonomi

Den beräknade energibesparingen för Brf. Stenelid är 34 700/år, underhållskostnaderna beräknas sjunka med 12 000/år, med nya armaturer och ljuskällor följer Garanti på 5 år. Återbetalningstiden för investeringen är på 5 år. Vilket innebär att föreningen har garanti på sin nya belysningsanläggning under hela återbetalningstiden.

Miljöpåverkan

De 28 300 kWh som sparas in motsvarar ett koldioxidutsläpp på 33,2 ton/år. Dessutom får föreningen ett betydligt minskat kvicksilveranvändande, vilket kommer att göra området hälsosammare och än mer attraktivt.

Slutsats

De boende i området upplever det som väldigt positivt med ny belysning, och tycker att de nya armaturerna är fina och passar bra i området. De är även nöjda med arbetet som utfördes och att det var minimalt med störningar för de boende under arbetets gång, och att det var rent och snyggt efter att hantverkarna lämnat platsen.

Entreprenörer

Ekedalens Energikonsult har bistått föreningen med konsultation, energiuträkning, LCC, armaturer för utvärdering, provmontage samt försäljningen av belysningslösningen.

LABBÅS EL har tagit hand om installationen, samt bistått föreningen med åtgärder som uppstått i samband med byte av belysningen.

Kontaktpersoner

HSB:s Brf. Stenelid – Henrik Biversten
Ekedalens Energikonsult– Lars Hagström 0763-46 29 85
LABBÅS EL – Kent Johansson 0708-66 02 33

 

 

 

 

 

.

 

EU-parlamentet antog direktivet om energieffektivisering

I dag röstades ett reviderat energieffektiviseringsdirektiv igenom i Europaparlamentet.

– Bra att EU-parlamentet satte ner foten, och framför allt på att kravet på IMD (individuell mätning av värme och varmvatten) har ersatts av en skrivning om att hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet och vad som är tekniskt möjligt vid installationer för IMD.

Direktivet antogs med 632 röster för, 25 emot och 19 nedlagda röster. Sverige har nu cirka 1,5 år på sig att anpassa den svenska lagstiftningen till det nya energieffektiviseringsdirektivet (EED).

Men det finns de som tycker att EED blivit urvattnat då exempelvis ett obligatoriskt IMD blivit frivilligt och att det ursprungliga kravet på renovering av 3 procent av allmännyttans bestånd förvandlats till det inte alls lika omfattande kravet på renovering av statliga byggnader istället. EED kräver att medlemsstaterna renoverar 3 procent av golvytan i statliga byggnader. Detta gäller för statliga byggnader med en golvyta på över 500 m² (från och med juli 2015 halveras ytan till 250 m²)

EU-kommissionen fick inte igenom sitt ursprungliga förslag enligt vilket mätning av el, gas, värme, kyla och varmvatten alltid skulle ske individuellt. När det gäller individuell mätning av värme och varmvatten i flerbostadshus blev kravet i direktivet i stället kopplat till en bedömning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.
I den text som EU-parlamentet i dag godkände finns således en skrivning om att installationer av individuell mätning ska ta hänsyn till kostnadseffektiviteten och vad som är tekniskt möjligt.

Kraven på installation av mätare i flerbostadshus riskerar annars att bli mycket kostsamma för fastighetsägarna, utan att man för den skull får någon garanti för att energieffektiviseringen i sig ska kunna finansiera den nödvändiga investeringen.

Källa: VVS-Forum Nyheter

Fujitsu

Nu börjar vi sälja Fujitsus värmepumpar.

Vi har tillgång till samtliga modeller som Fujitsu erbjuder, och vi har redan en mycket nöjd kund, som efter installation sade. -Man hör den ju inte !?!

Pumparna är anpassade till vårt nordiska klimat och levererar värme ända ner till -20 °C.

http://www.wattvaktarna.se/shop/29169/art69/h9409/13279409-origpic-fcf8ee.jpg

Mer information hittar ni på http://www.wattvaktarna.se/varmepumpar/

Samarbete med Labbås El

Vi har nu inlett ett samarbete med Labbås El, för att kunna erbjuda installation av vår föreslagna energibesparingar inom energieffektiv belysning.

Anledningen till att vi valde Labbås el är för att de är väldigt framåt när det gäller energismarta installationer inom vind och solenergi, vilket gjorde att det kändes väldigt naturligt att inleda ett samarbete med dem, dessutom är personalen väldigt ödmjuk och sätter kunden i första rummet, och det är något som vi på Ekedalens Energikonsult värdesätter väldigt högt!

Energideklarationer

Vi utför energideklarationer!
Vi hjälper både företag och privatpersoner med energideklarationen inför försäljning av villor och fastigheter, och vi utför deklarationer åt kommuner och företag som enl. lag måste deklarera sina fastigheter även om inte fastigheten sålts/ är till salu.

Energideklarationen är obligatorisk att göra vid en husförsäljning, den är tvingande enl. lag och gäller i 10 år.

Vi har ett mycket gott samarbete med bl.a Svensk Fastighetsförmedling, Areal (skog och lantbruksfastigheter) och Skaraborgsmäklaren.
Vi arbetar inom Skaraborg och Jönköpings län, med lite avstickare här o där…

Välkommen med en Er förfrågan!

Time to work!

Då var det dags att sätta ner fötterna från hängmattan och hasa sig till jobbet, gjorde första dagen igår och det var både hemskt och bra på samma gång, skönt att komma in i de dagliga rutinerna igen. Hoppas att ni alla får en bra start på arbetet igen efter semesteruppehållet.

Wattväktarna.se

Vi har nu startat en butik på nätet som heter wattväktarna.se
Vi hänvisar alla våra gamla och nya besökare och kunder dit!
Anledningen till detta är att våra andra verksamheter inom konsultation och energiberäkningar mm, tar så mycket tid att vi inte känner att vi hinner med att sköta om butiksdelen som vi borde.

Butiken har alla de produkter vi hade, + mycket mer. Dessutom till riktigt bra pris, en av anledningarna till butiken var att vi ville ha en butik på nätet med schyssta priser på energieffektiva produkter.
Vi har ledsnat på att alla ska ta ut oskäliga priser och ligga med orimliga marginaler på sina produkter bara för att de är antingen klimatsmarta, ekologiska, eller energieffektiva.

Det måste inte kosta en halv förmögenhet att köpa energismarta alternativ.