Energibalansberäkning för bygglov


Energibalansberäkning för bygglov

Vid nybyggnation krävs en energibalansberäkning ihop med bygglovet för att fastigheten ska få uppföras.

Vi levererar energibalansberäkningar till hela Sverige, du har dina handlingar till bygglovet inom bara ett par dagar

formel för Primärenergital
Energibalansberäkning

• Energiberäkning för bygglov, startbesked eller verifierad energiberäkning för slutbesked.

• Vi levererar energiberäkningar inom hela landet, skicka in underlag via e-post eller med brev enligt checklistan nedan.

• Certifierad programvara används för energiberäkningarna.

• Beräkning av energianvändning enligt BBR 22, 23 och 24

• Beräkning av primärenergi enligt senaste BBR 25 och 26.

• Våra energiberäkningar följer gällande krav, vilket innebär att du slipper problem med kommunen.


Vad behöver jag skicka in?

• Konstruktionsritningar för Plan-, fasad- och sektion.

• Fastighetens adress.

• Fastighetsbeteckning.

• Typ av uppvärmningssystem, t.ex luft/vatten värmepump, bergvärmepump, vedpanna eller fjärrvärme.

• Typ av värmedistributionssystem, t.ex Aerotemper, element eller golvvärme.

• Typ av ventilation, t.ex mekanisk frånluft eller från- och tilluft med återvinning (FTX).

• Skisser eller ritningar som beskriver material och dimensioner i väggar, golv och tak.

• U-värden för fönster och dörrar.

• Adress till beställare, postadress, e-postadress samt telefonnummer.

Hur skickar jag in underlaget?

Underlaget kan skickas via e-post till:
info@ekedalens-energikonsult.se
eller så skickar du ett brev till:
Ekedalens Energikonsult
Ekedalens Solhem
52293 Tidaholm

Vad kostar en Energibalansberäkning?

Nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av villor och fritidshus.
Golvarea kvm kr inklusive moms

• Upp till 50 m2 kostar 2490 kr

• Från 50-100 m2 kostar 2990 kr

• Från 100-200 m2 kostar 3490 kr

• Från 200-300 m2 kostar 3990 kr

• Över 300 m2 kontakta oss för en Offert

För hus med källarplan eller suterränghus (väggar under mark) tillkommer 500 kr inklusive moms.

För kommersiella fastigheter och flerfamiljshus: kontakta oss för en Offert.

Villkor

Vid beställning godkänner du våra Villkor för energiberäkning (pdf).

Vaddå primärenergital??

Vad är primärenergital för nått?

Det värde som beskriver byggnadens energiprestanda uttryckt som ett
primärenergital. Primärenergitalet utgörs av byggnadens energianvändning, där energi till uppvärmning har korrigerats med en geografisk justeringsfaktor, multiplicerat med primärenergifaktor för energibärare och fördelat på Atemp (kWh/m2 och år).