Vad är en energiberäkning?


Du som bygger nytt eller bygger till behöver oftast komplettera din bygglovsansökan med en energibalansberäkning eller energiberäkning som det även kallas. Detta är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår. Senast två år efter att byggnaden tas i bruk ska detta verifieras genom att utföra en energideklaration.

Vid nybyggnation krävs en energibalansberäkning ihop med bygglovet för att fastigheten ska få uppföras.

Vi levererar energibalansberäkningar till hela Sverige, du har dina handlingar till bygglovet inom bara ett par dagar

 

Information om energibalansberäkningen

Energibalansberäkning

• Energiberäkning för bygglov, startbesked eller verifierad energiberäkning för slutbesked.

• Vi levererar energiberäkningar inom hela landet, skicka in underlag via e-post eller med brev enligt checklistan nedan.

• Certifierad programvara används för energiberäkningarna.

• Beräkning av energianvändning enligt BBR 22, 23 och 24

• Beräkning av primärenergi enligt senaste BBR 25 och 26.

• Våra energiberäkningar följer gällande regler och krav.

• Dessutom har vi mycket konkurrenskraftiga priser och kan erbjuda snabb service!

Vad behöver jag skicka in?

Det är mycket att tänka på innan och under en byggnation och vi vill underlätta så mycket som möjligt för er som bygger nytt eller bygger till. Skicka gärna underlag enligt nedanstående lista till oss. Är det något vi behöver få kompletterat med, kontaktar vi er omgående.
 
För att göra en energibalansberäkning behöver vi följande uppgifter:

 • Planritning, fasadritning och sektionsritning, gärna digitalt i PDF – format
 • Fastighetsbeteckning samt byggnadsort
 • Uppvärmningssystem, t.ex. värmepump luft/vatten, vedpanna, fjärrvärme, bergvärmepump. Gärna fabrikat och namn på värmesystemet som ni planerar att använda
 • Värmedistribueringssystem, t.ex. vattenburna radiatorer, golvvärme, luftburen värme
 • Typ av ventilation, och med vilken typ av återvinning av frånluften
 • Teknisk beskrivning (eller en enkel beskrivning) som beskriver material och tjocklekar i väggar, golv och tak. Alternativt detaljritning med teknisk beskrivning
 • U-värde på fönster och dörrar som ni planerar att använda, ju lägre desto bättre. Har ni fönster -och dörrförteckning underlättar det
 • Fakturauppgifter

För energibalansberäkning av lokaler behöver vi även uppgifter om:

 • Drifttider samt ventilationsflöde på ventilationssystemen
 • Verksamhet samt verksamhetstider i respektive byggnadsdel
 • Temperaturer i respektive byggnadsdel
 

Vad kostar en Energibalansberäkning?

Nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av villor och fritidshus.
Golvarea m² kr inklusive moms

• Från 100-300 m² kostar 3990 kr

• Över 300 m² kontakta oss för en Offert

För hus med källarplan eller suterränghus (väggar under mark) tillkommer 500 kr inklusive moms.

För kommersiella fastigheter och flerfamiljshus: kontakta oss för en Offert.

Hur skickar jag in underlaget?

Underlaget kan skickas via e-post till:

info@ekedalens-energikonsult.se
eller så skickar du ett brev till:
Ekedalens Energikonsult
Ekedalens Solhem
52293 Tidaholm

Villkor

Vid beställning godkänner du våra Villkor för energiberäkning (pdf).

Skäl till att göra en energiberäkning

 • Krav vid tekniskt samråd för att få bygglov
 • Är tilläggsisoleringen ekonomiskt försvarbar
 • Klarar ert befintliga värmesystemet en tillbyggnad?
 • Dimensionera värmesystem
 • Undersöka om huset förbrukar mer än det borde 

Jag vill ha en offert

Förklaring av begrepp som kan verka förvirrande

Energibalansberäkning:

Teoretiskt beräknad energianvändning under ett normalår.

Energiberäkning:

Annat namn för energibalansberäkning.

BEN:

Fastställande av byggandens energianvändning under normalt brukande och ett normalår.
  

Energideklaration: 

Beräknad och fördelad faktiskt energianvändning under ett normalår. Skall utföras senaste två år efter att byggnaden tas i bruk alternativt när byggnaden skall säljas. Lokaler samt flerbostadshus skall alltid ha en giltig energideklaration. Är giltig i 10 år.

Primärenergital:

Det värde som beskriver byggnadens energiprestanda uttryckt som ett primärenergital. Primärenergitalet utgörs av byggnadens energianvändning, där energi till uppvärmning har korrigerats med en geografisk justeringsfaktor, multiplicerat med primärenergifaktor för byggnadens värmesystem och fördelat på Atemp (kWh/m2 och år).

Atemp:

Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. (Ej att förväxla med BOA)

Energiprestanda:

Hur mycket energi huset förbrukar under ett normalår fördelat per kvadratmeter uppvärmd area.
Redovisas i kWh/m2/år.

Installerad eleffekt:

Maximal effekt som kan upptas av installerad apparater för värme och ventilation.

U-värde:

Konstruktionsdelens benägenhet att genom värmeledning transportera energi.

U-medel:

Hela byggnadens medelvärde för energitransport genom värmeledning.