Energideklarationer

Varför energideklaration?

Det ska finnas en giltig energideklaration för byggnader innan försäljning. Detta gäller även om försäljningen handlar om enbart en del av byggnad t.ex. en bostadsrätt. Även nya byggnader skall energideklareras inom två år från att byggnaden tagits i bruk.

Vi hjälper dig att energideklarera!

Energideklaration av villa, småhus etc.

Vårt pris för energideklaration av en villa är endast 2700kr

Priset gäller för energideklaration inom Skaraborg, utanför Skaraborg tillkommer milersättning med 30kr per mil.

Energideklarationen visar energiförbrukningen i just ditt hem jämfört med andra likvärdiga hus, den visar också hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad utan att komforten försämras. Deklarationen utförs av en energiexpert tillsammans med ägaren. Energideklarationen visar den faktiska energiåtgången och ger råd om hur energiförbrukningen kan minskas.

Ekedalens Energikonsult är certifierade av KIWA och utför energideklarationer åt både företag och privatpersoner, kontakta oss för mer information.

Vårt certifikatsnummer är 5518 och kan kontrolleras på Boverkets hemsida.

 Lagen om energideklaration

Lagen (2006:985) om energideklaration av byggnader trädde i kraft den första oktober 2006. Syftet med lagen är att ge konsumenter saklig information och möjlighet att fatta beslut om sin energianvändning, eventuellt föreslagna energibesparingar och en möjlighet att jämföra liknande byggnader.

En oberoende energiexpert upprättar energideklarationen. Du som fastighetsägare står för kostnaden och ansvarar för att energideklarationen blir gjord. Boverket är ansvarig myndighet för registret av genomförda energideklarationer. Utgift för energideklarationen kan vara avdragsgiltig, läs mer på skatteverket.se

När ska energideklaration upprättas

Lagen innebär att byggnader måste besiktigas och uppgifter om byggnadens energianvändning och inomhusmiljö deklareras i energideklarationen vid försäljning, uthyrning och nybyggnation. De åtgärdsförslag som ges i energideklarationen ger den nya ägaren möjlighet att sänka kostnaderna för energianvändningen.

Vilka byggnader ska energideklareras och när?

De flesta som äger en byggnad berörs av den nya lagen då lagen omfattar alla kategorier av byggnader, förutom vissa undantag(t.ex. militära och/eller hemliga objekt). På Boverkets hemsida kan du se vilka byggnader som berörs och vilka som är undantagna . Du kan även ta kontakt med oss som energiexpert för information om just din fastighet ska deklareras.

Lokaler med offentlig verksamhet, byggnader som upplåts med nyttjanderätt och flerbostadshus ska ha deklarationer senast vid utgången av 2008.
Övriga byggnader, t.ex. småhus, deklareras från och med 1 januari 2009 (gäller vid försäljning).

Ekedalens Energikonsult utför ALLTID energibesiktningen på plats

Vid besöket kommer vi att behöva uppgifter om:

• Byggnadens ägare samt adress, postnummer, ort
• E-post och telefonnummer
• Fastighetsbeteckning
• Golvarea som är uppvärmd över 10 grader
• Byggnadsår
• Värmekälla (ex fjärrvärme, direktverkande el, oljepanna etc).
• Årsförbrukning el samt kostnad för denna
• Årsförbrukning av övriga värmekällor såsom olja, pellets, fjärrvärme, ved samt kostnad för denna
• Vattenförbrukning per år
• Typ av ventilation? Är det en BRF eller lokal behöver en OVK, (Obligatorisk Ventilationskontroll) utföras. Datum för godkännande?
• Är radonhalten mätt? Typ av mätning enl. SSI (kort eller lång) Datum?
• Genomförda energiåtgärder, årtal och typ (t.ex. tilläggsisolering, nya fönster m.m.)

Vid besöket så genomför vi en besiktning av fastigheten och kontrollerar de uppgifter som lämnats in. Vi registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till Boverkets fastighetsregister "Gripen". Efter godkännande får ni deklarationen via E-post. Flerbostadshus-innehavare samt ägare för kommersiella lokaler får dessutom sammanfattningen som ska anslås, skickad via post, inplastad och klar.

SPARA DIN ENERGIDEKLARATION!

Om du säljer ditt hus och inte kan visa upp en energideklaration, har köparen rätt att låta utföra en sådan på säljarens bekostnad inom sex månader efter kontraktsskrivning!
Dessutom kan man beläggas med vite av Boverket.

Energideklarationen är giltig i tio år från godkännandedatumet.