Bild poå hus med olika temperaturer

Vi hjälper er med injustering i ert värmesystem

I samarbete med Danfoss inventerar vi ert värmesystem, och utifrån era behov lämnar vi förslag på åtgärder som leder till energibesparing och jämn värme i fastigheten.

Varför behövs injustering?
En fastighets värmebehov kan förändras under tid på grund av olika förändringar på byggnaden, till exempel vid fönsterbyten, isolering av fasad eller om vinden tilläggsisolerats.

Ett injusterat värmesystem med manuella stamventiler är således en ”färskvara”, eftersom systemet successivt förändras (t.ex. en snäll vicevärd som höjer flödet till klagande boende).

I ett hus där värmesystemet är korrekt injusterat upplever de boende rätt fördelad värme och slipper obalans med olika varma och kalla rum. Produkterna i värmesystemet verkar som de ska och levererar det som önskats.

Därför ska ni injustera ert värmesystem
En av de vanligaste orsakerna till att våra kunder vill ha hjälp med att få sitt värmesystem injusterat är för att det är ojämn värme i huset. En del boende fryser, medans andra har fönster öppna även under den kalla årstiden.

Anledningen är att vattnet alltid tar den lättaste vägen och därför får radiatorer som ligger närmast undercentralen vatten lättare än radiatorer i lägenheter på 4:e våningen.

Efter att systemet är injusterat så bromsas vattnet lite till de radiatorer som ligger nära, vilket gör att varmvattnet får samma motstånd till alla radiatorer och då kommer värmen att fördela sig jämt i fastigheten.

Tryggt med OPTIMAL 2 metoden
För att injusteringen ska gå smidigt har Danfoss tagit fram OPTIMAL 2-metoden. Metoden har tagits fram för att underlätta injusteringen och göra den enklare, billigare och därmed också mer tillgänglig för mindre fastighetsägare.

I många av de hus som injusteras idag har man gjort förändringar, man har kanske bytt fönster, isolerat vindarna mm. Då har man i grunden ändrat de förutsättningar som fanns när värmesystemet en gång projekterades.

Dessutom är väldigt många värmesystem överdimensionerade redan från början, först lade projektören till 15% för att vara på den säkra sidan, sedan lade installatören på lite på rör dimensioner mm, för att han tyckte projektören varit lite väl snål, sammantaget ledde detta till att systemet fick mellan 20 -50% överkapacitet.

Genom att använda automatiska stamventiler på stammarna i källaren och låsbara termostatventiler i lägenheterna kan man idag justera in ett värmesystem både korrekt, sabotagefritt och framförallt väldigt smidigt.

Med resultaten från anläggningar som Danfoss under åren varit med och injusterat, enligt OPTIMAL 2-metoden, kan vi med trygghet garantera att resultatet blir både energismarta och korrekt utförda.

 

Varmvattencirkulation (VVC)

mtcv-ventil för varmvattencirkulation

Vi hjälper er att justera in era VVC-system, med en termisk ventil på slingan som ser till att varmvattnet kommer alla till nytta utan långa väntetider oavsett var man bor i fastigheten.

Den termiska ventilen (MTCV) verkar så att när det är rätt temperatur i en VVC-slinga stryper den flödet då det inte behöver fyllas på mer varmt vatten där, detta underlättar vattnets framfart till nästa slinga osv. Man kan få stora ekonomiska fördelar med att kombinera VVC ventilen med en tryckstyrd pump, men framförallt sparar man in på rör och underhållskostnader.

I dag är många VVC-system igång med högt flöde dygnet runt, detta för att ge varmvatten även till dem som bor längst bort från värmekällan (undercentralen, pannan), vilket leder till stort slitage på rör
(framförallt i rörböjar där materialet är som tunnast) med stor risk för läckage och dyra reperationskostnader som följd.

Energibesparing
Ingen fastighet är den andra lik, men en sak är däremot säker! En injustering av ert värmesystem är tveklöst en betydande energibesparing. I ett värmesystem som inte injusterats har man ofta höga flöden, vilket innebär att ni forslar runt på värme i fastigheten som inte hinner ”sätta” sig i huset, dessutom får man på tok för höga returtemperaturer vilket leder till högre energikostnad (och risk för straffavgift hos vissa energibolag).

Om man har ojämna temperaturer är det också hög risk att man får höja framledningstemperaturen till boende som har det kallt, och ger därför många på vägen en för hög temperatur i sina lägenheter.

 

Gör om och gör rätt! Med rätt tryck och flöde blir värmeanläggningen tyst och energisnål. Ni får helt enkelt mer värme för mindre pengar.