Ännu en belysningsorder till Ekedalens Energikonsult!

Nytt belysningsuppdrag till Ekedalens Energikonsult

Återigen har vi på Ekedalens Energikonsult fått i uppdrag att sänka en bostadsrättsförenings energikostnad.

Samtidigt kommer vi rusta upp en föråldrad belysning med ny LED teknik med närvarostyrning. I detta fall blev det extra roligt då det blev lite special. Kunden ville nämligen ha kvar sina gamla armaturer då föreningen satsat en del pengar på att rusta upp sina trapphus och armaturerna passade bra med sin tidstypiska stil.

LED plafond 18W

Ny teknik i gammal armatur

Efter lite tankeverksamhet och testande kom vi fram till att vi kunde återvinna kupan och upphängningsanordningen till den äldre armaturen. Inuti  den monterade vi sedan den moderna LED armaturen.

Belysningen blev väldigt mycket bättre än tidigare! Föreningen är mycket nöjd med att man lät oss utföra bytet av trappbelysning.

NY Källarbelysning med!

Föreningen blev så nöjd att man nu redan gett oss ett nytt uppdrag! Vi ska byta ut all belysning i källaren mot lysrörsarmaturer med LED och närvarostyrning. Detta för att i första hand få upp nivån på belysningen, men även för att det glöms bort att släcka en och annan gång.

Den nya belysningen till källaren är en Svensktillverkad LED armatur i toppklass!! på 2x22WLED Lysrörsarmatur 44W

Vi kommer även att byta ut alla glödlampor i fasadarmaturer till 6W LED.

Monteringen fixar vi som vanligt när det gäller belysningsuppdragen.

Totalt kommer ca 45 armaturer att bytas ut till energieffektiv belysning, beräknad återbetalningstid är ca 5 år, vilket innebär att investeringen betalar sig i stort sett under garantitiden på armaturerna.

Kostnaderna för energiåtgången och underhåll har minskat rejält. Föreningen kan också glädja sig åt ett trevligare och bättre ljus.

 

Känner du nån som glömmer bort att släcka?

Kanske du vill ha en offert från oss på er belysning?

Tills vi hörs igen,

Uppdrag hos Swedfoam AB

 

 

 

Produktionschefen på Swedefoam AB ringde en dag och frågade om vi sysslade med energibesparing? Han hade blivit rekommenderad av någon på kommunen som sagt att vi var duktiga på sånt! Det värmer i hjärtat när någon på ens kommun rekommenderar oss!

Vi inledde med ett samtal med Swedfoam AB och träffade några ur ledningsgruppen och hade ett första möte.

Detta mynnade ut i en termografering av byggnaden för att se hur det stod till med fastigheten avseende isolering och täthet, inga större problem några enstaka isolationsbrister och något luftläckage vid ett par portar. Nästa steg blev att inventera deras belysning, ta fram beräkningsunderlag, utföra LCC-kalkyler, belysningsmätning ta fram ersättningsarmaturer och ta in offerter från olika leverantörer.

Just nu håller vi på och sammanställer materialet och ska presentera resultatet för ledningsgruppen.

Vi tackar för förtroendet och hoppas på ett givande samarbete för båda parter.

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

Brf. i Borås sparar stora pengar

I Brf. Grynskivlingen har Ekedalens Energikonsult och Labbås EL med förenade krafter hjälpt föreningen att spara stora pengar genom att byta ut sin gamla belysningsanläggning.

 

 

 

 

 

Brf. Grynskivlingen ligger i stadsdelen Sjöbo i Borås. Det är en välskött och attraktiv bostadsrättsförening med 4 höghus och 3 låghus med ca 160 lägenheter. Styrelsen i föreningen jobbar ständigt för att förbättra de boendes komfort och säkerheten i området. I början på november 2013 togs ett beslut på att se över belysningen som finns i föreningens ägo. Man kunde konstatera att den bestod av äldre armaturer med energislukande ljuskällor inomhus, och utomhus hade man kvicksilverlampor där armaturerna hade sett sina bästa dagar. Samtidigt som man ville förnya sin belysning har fokus hela tiden legat på miljöomtanke och energieffektivitet.

Belysningen har bytts ut i trapphus, källare och garage samt utomhus på fasader, garagelängor och entréer. Vi har även bytt deras stolpbelysning mot ny modern LED belysning, med bara en bråkdel av tidigare energiförbrukning. Utomhusbelysningen har även förstärkts mellan husen där vi på uppdrag av föreningen installerat pollare med LED belysning som matchar stolpbelysningen. Totalt har ca 430 armaturer bytts ut till energieffektivare belysning.

Inomhusbelysningen bestod till största del av armaturer med blandade ljuskällor som lågenergi, halogen och vanliga glödlampor, styrningen var en traditionell trapphusautomatik med tryckknappar.

Vi valde en lösning med LED plafonder med inbyggd rörelsesensor i varje armatur för att på så sätt kunna sektionera belysningen på effektivast möjliga vis. Nu tänds belysningen endast där personer befinner sig, och slocknar strax efter att man lämnat rörelsesensorns område. Vi valde armaturer med effekten 12 W där vi tidigare hade ca 60 W med glödljus. 18 W och 15 W LED armaturer har också använts där vi behövt lite mer ljus.

Utomhus ersatte vi 125 W kvicksilverarmaturer med 35 W LED armatur Arnäs II från Westal, som förutom att den är robust även är mycket trevlig och tidlös armatur, som passar både i äldre och moderna miljöer. Entrébelysningen var en ren “arenabelysning” som bländade och störde de boende, vi ersatte 70 W Halogen lampor med 9 W LED.

På garagelängorna satt samma typ av armatur som på entréerna och dessa ersattes av induktionsarmaturer på 40 W som vi försedde med bländskydd för de boendes skull.

Installationen är ännu inte helt avklarad då föreningen önskade att vi även bytte belysning och el-renoverade deras garage, efter att vi påkallat deras uppmärksamhet på brister i den befintliga installationen, kablarna var så gamla att isoleringen ramlade av när man tog i dem. Föreningen tog ett blixtsnabbt beslut om renovering av elledningar och byte av belysning.

Vi har redan fått ytterligare uppdrag av föreningen då de i framtiden ska renovera fler garage med tillhörande portbyten, ny belysning mm.

I den här föreningen uppnår man en ekonomi som går på plus avseende belysningen efter ca 4,5 år då investeringen är betald.

 

Är du intresserad av att sänka era kostnader för belysning i er förening, fastighet eller företag?

Kontakta oss idag för energirådgivning inom belysningseffektivisering eller vattenbesparing.

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

Ny belysningsorder till Ekedalens Energikonsult

Återigen har vi fått möjlighet att hjälpa en bostadsrättsförening att kapa sina kostnader för gammal energikrävande belysning.

Uppdraget består i att byta ut gamla kvicksilverarmaturer med nya energieffektiva armaturer från Prisma Light i Tibro.

Svensktillverkad LED armatur i toppklass!!

Vi kommer även att byta ut alla fasadarmaturer till armaturer med LED.

Monteringen står vår samarbetspartner LABBÅS EL för som vanligt när det gäller belysningsuppdragen.

Totalt kommer ca 80 armaturer att bytas ut till energieffektiv belysning, beräknad återbetalningstid är ca 4,5 år, vilket innebär att investeringen betalar sig under garantitiden på stolparmaturerna.

Förutom minskade kostnader för energiåtgången kan nu föreningen glädja sig åt minskade kostnader för underhåll samt ett trevligare ljus.

Tills vi hörs igen,

Ekedalens Energikonsult vann upphandling igen!

Ekedalens Energikonsult har idag fått ett nytt belysningsuppdrag!

En bostadsrättsförening i Husqvarna kommer att energioptimeras med energieffektiv belysning och samtidigt el-renoveras totalt då elinstallationerna i fastigheterna har lite mer än 50 år på nacken.

Det goda samarbetet med Labbås El fortsätter, och de kommer att stå för installationen, Ekedalens Energikonsult levererar Armaturer, inventering samt belysningstekniska beräkningar såsom energibesparing, ljusmätning, kalkyler mm.

Affären innebär att Ekedalens Energikonsult stärker sin närvaro i regionen samt visar att vi är en sammarbetpartner att räkna med. I denna upphandling handlar det om ca 500 armaturer och flera kilometer ny ledning som ska dras, bostadsrättsföreningen består av 9 fristående fastigheter.

 

Är du intresserad av ny, energieffektiv belysning?

Tveka inte att ta kontakt med oss!

 

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

EU-direktiv tvingar fram nya energimål

Sveriges energieffektiviseringsmål på 20 procent till 2020 och 50 procent år 2050 gäller inte längre.
Ambitionen ligger dock kvar på den nivån, enligt regeringen som ska ta fram en ny strategi och nya mål med utgångspunkt i energieffektiviseringsdirektivet (EED).I Sverige ska huvuddelen av EED införas i svensk lagstiftning före 5 juni 2014. Samtidigt som Sverige inför EED så står landet inför andra viktiga beslut inom området energieffektivisering.

Riksdagen har för ett antal år sedan satt upp målen om 20 procents energieffektivisering i Sverige till 2020 och 50 procent till 2050 i förhållande till energianvändningen 1995.
Efter att riksdagen gett regeringen mandat beslöt regeringen våren 2012 att miljömålen upphör att gälla.

– I och med regeringsbeslutet försvann dessa energieffektiviseringsmål och vi har ännu inte tagit fram nya etappmål. Avsikten med beslutet var dock inte att sänka ambitionsnivån utan det handlar om att man har gått in i en annan struktur för miljömål.

EED innebär dessutom att alla länder ska utforma en långsiktig nationell renoveringsstrategi för hela fastighetsbeståndet.

Vi på Ekedalens Energikonsult försöker att dra vårt strå till stacken, vi har nu fåtte tt nytt uppdrag hos en bostadsrättsförening i Borås och skall byta ut energikrävande belysning i deras fastigheter. Förutom belysningsuppdrag jobbar vi även med vattenbesparing där varmvatten kostnaden kan misnkas avsevärt och därmed också energikostnaderna.

 

Tills vi hörs igen!

Missa inte Earth Hour!!

Nu på lördag klockan 20.30 är det dags igen för Earth Hour.

Då släcker miljoner människor, städer och företag, däribland Ekedalens Energikonsult och Wattväktarna ljuset under en timme som en världsomspännande signal om att ta klimatfrågan på allvar.

 

Foto: David Biene
Earth Hour på Brandenburger Tor i Berlin, Tyskland, förra året.

Att släcka ljuset en timme under Earth Hour är en signal till beslutsfattare om att ta miljöfrågorna på större allvar.
Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour tillsammans med hundratals miljoner människor över hela världen.

Earth Hour handlar om mer än att släcka ljuset en timme. Det handlar om att försöka leva lite grönare i vardagen.

Den kanadensiska staden Vancouver har korats till Global Earth Hour Capital 2013 för klimatåtgärder och engagemang för att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö för invånarna.

Exempelvis har staden byggt 245 km cykelvägar och mängden cyklister i staden ökade med 35 procent mellan 2008 och 2011.

Uppsala vann den svenska delen av klimatutmaningen, bland annat för arbetet med Klimatprotokollet och satsningen på energismarta och förnybara bränslen inom transportsektorn.