Dags för en energideklaration?

Har du en fastighet eller villa som du vill ha energideklarerad?

Nu får vi in många förfrågningar på energideklarationer och energibalansberäkningar. Kanske det är det vackra vårvädret som gör att fler vill köpa/sälja hus nu? Våren är en jäktig tid för mäklarna och för oss som gör energideklarationer så kanske det ligger nått i det?

När det gäller flerfamiljshus som bostadsrätter och privatägda fastigheter så är det nog så att de flesta här i Skaraborg börjar närma sig 10 års gränsen. Det är ju så att en energideklaration är giltig i 10 år och sedan skall fastigheten energideklareras igen. Vi hjälper er att förnya er energideklaration!

Vi hjälper till och gör energideklarationer lokalt här i Skaraborg. Vi gör energideklarationer till både HSB, privata föreningar och privata fastighetsägare.

Är det dags?

Kontakta oss idag för att boka en energideklaration innan vi blir fullständigt uppbokade för våren. Slå oss en signal eller skicka ett mail så återkommer vi till er med förslag på tider som passar er.

Energideklarationen handlar om att rädda miljön och jordens klimat!    

                 
judge“Lagen om Energideklaration av byggnader” är  resultatet av Kyotoprotokollet som ska reglera våra utsläpp av växthusgaser samtidigt som den hjälper villa- och fastighetsägare att sänka sin energiförbrukning.

 

 

Det är en viktig och mycket nyttig tjänst en seriöst utförd energideklaration kan göra för såväl den enskilde fastighetsägaren som för samhället i stort.
Energideklarationen ska ge klara besked vad man kan göra för att spara energi på bästa sätt och ofta går det att göra stora energibesparingar med befintlig utrustning!
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att det finns en giltig energideklaration för byggnaden. Uppfyller inte en redan utförd energideklaration regelverket är den inte giltig vilket innebär att deklarationen kan behövas göras om med den merkostnad det kan medföra.

hus1

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer på Boverkets hemsida

 

Tills vi hörs igen

Lars Hagström