Ny energimärkning gynnar solvärme

I höst kommer energimärkning av system som kombinerar solfångare, ackumulatortank och en panna eller värmepump för småhus. Något som gynnar solvärmesystem, då 120 000 fastbränslepannor inte klarar utsläppskraven och måste bytas ut. Det skriver Jan-Olof Dahlenbäck, professor i bygg-, miljö- och installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, i VVS-Forums Tema Solenergi som kommer ut i morgon den 27 mars.

Energimärkningen startar i höst men blir obligatorisk från oktober 2017. Då blir det krav på energimärkning, samtidigt som de sämsta systemen inte längre får säljas.

Professor Jan-Olof Dahlenbäck pekar i artikeln på att bara 60 procent av landets närmare 300 000 fastbränslepannorna uppfyller Boverket utsläppskrav och sedan finns det fortfarande cirka 50 000 oljepannor kvar i småhus. Därmed finns det ett stort behov att byta ut gamla pannor med stöd av energimärknings- och ekodesignkraven. Dessutom går det att få ROT-avdrag (50 eller 30 procent, beroende på när det nya regeringsförslaget träder i kraft) för arbete i småhus.

 

Se gärna vår nyhet om Solvärmepumpen i föregående inlägg!

Källa:VVS-Forum

 

Tills vi hör igen!

 

Energikonsult

Större och starkare

I dagarna blev det klart!

Ekedalens Energikonsult ingår partnerskap med en av Sveriges största teknikkonsulter.

Partnerskapet betyder att vi blir underkonsulter och får därmed större möjligheter att hjälpa  våra kunder.

Nu kan vi erbjuda energibesparande lösningar inom el. vatten, belysning, ventilation, kyla och värme.

Nya möjligheter till finansiering av energisparåtgärder där vi kan erbjuda kunden lösningar som inte kostar kunden en enda krona, vi tar risken, finansieringen och naturligtvis en del av besparingen(som ska finansiera lösningen). Risken för företaget, fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen är obefintlig, har vi räknat fel i våra energisparkalkyler är det vi som står utan täckning för kostnaden, inte kunden som har en ny utrustning.

Det känns spännande och inspirerande att på ett helt nytt sätt med nya krafter i ryggen, få sätta tänderna i nya projekt och hjälpa mina kunder att spara energi och pengar!

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

Ekedalens Energikonsult vann upphandling igen!

Ekedalens Energikonsult har idag fått ett nytt belysningsuppdrag!

En bostadsrättsförening i Husqvarna kommer att energioptimeras med energieffektiv belysning och samtidigt el-renoveras totalt då elinstallationerna i fastigheterna har lite mer än 50 år på nacken.

Det goda samarbetet med Labbås El fortsätter, och de kommer att stå för installationen, Ekedalens Energikonsult levererar Armaturer, inventering samt belysningstekniska beräkningar såsom energibesparing, ljusmätning, kalkyler mm.

Affären innebär att Ekedalens Energikonsult stärker sin närvaro i regionen samt visar att vi är en sammarbetpartner att räkna med. I denna upphandling handlar det om ca 500 armaturer och flera kilometer ny ledning som ska dras, bostadsrättsföreningen består av 9 fristående fastigheter.

 

Är du intresserad av ny, energieffektiv belysning?

Tveka inte att ta kontakt med oss!

 

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

Individuell mätning sågas!

Uppdaterad 2013-11-28. De flesta av de 134 remissvar som kommit in till Näringsdepartementet om energieffektiviseringsdirektivet (EED) gör tummen ner för förslaget om individuell mätning (IMD), särskilt av värme.

Foto: Valery Voennyy/Mostphotos

Näringsdepartementets EED-promemoria, ”Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige”, har besvarats av 134 remissinstanser.

De allmänna synpunkterna på EED består av både ris och ros, men när det gäller IMD så är så gott som alla remissinstanser mycket kritiska. IMD-kravet för värme, varmvatten, kyla och el kom med i sista stund i direktivet.
Det ska införas i Sverige senast 5 juni 2014.

VVS Företagen menar att mätning av värme i flerbostadshus inte kommer att medföra någon påtaglig energibesparing.

”Om värmekostnaden debiteras direkt till den boende minskar fastighetsägarens motivation att göra andra energiåtgärder som till exempel isolering eller förbättring av driften”, skriver VVS Företagen.

Energimyndigheten menar att befintlig bebyggelse ska undantas från installationskrav, om det inte är kostnadseffektivt.

Stockholms stad anser att IMD inte nödvändigtvis leder till en minskad energianvändning och pekar på att IMD kan vara kontraproduktivt då ”investeringsmedel som kan användas för energibesparande åtgärder i stället går till mätningar som har ringa påverkan på energianvändningen”.
Dessutom pekar man på att administrationskostnaden överstiger besparingen från den minskade värmeanvändningen.

Både Sabo (Allmännyttans organisation), Fastighetsägarna och Byggherrarna avstyrker IMD-förslaget och anser att det utgör en övertolkning av direktivet.

Sabo uppskattar kostnaden för införande av värmemängdsmätning och varmvattenmätning till 15.000–20.000 kronor/lägenhet och driftskostnaden till 500–800 kronor/lägenhet och år.

Sveriges Byggindustrier (BI) anser att ”de många miljarder kronor som individuell mätning skulle kosta kan användas på ett effektivare sätt för åtgärder som ger verklig energieffektivisering”.

Källa: VVS Forum

Ett effektivt sätt att minska energikostnaderna för varmvatten i befintliga fastigheter är att installera vår vattenbesparing, där ligger kostnaden idag under tusenlappen per lägenhet, har inga administrationskostnader och sköter besparingen åt fastighetsägaren helt automatiskt, ingen behöver tänka på att spara då detta sker kontinuerligt. Dessutom behövs det inga krångliga system som via dator, mobil eller övervakningsprogram ska kontrollera besparingen.

 

Tills vi hörs igen,

EU-direktiv tvingar fram nya energimål

Sveriges energieffektiviseringsmål på 20 procent till 2020 och 50 procent år 2050 gäller inte längre.
Ambitionen ligger dock kvar på den nivån, enligt regeringen som ska ta fram en ny strategi och nya mål med utgångspunkt i energieffektiviseringsdirektivet (EED).I Sverige ska huvuddelen av EED införas i svensk lagstiftning före 5 juni 2014. Samtidigt som Sverige inför EED så står landet inför andra viktiga beslut inom området energieffektivisering.

Riksdagen har för ett antal år sedan satt upp målen om 20 procents energieffektivisering i Sverige till 2020 och 50 procent till 2050 i förhållande till energianvändningen 1995.
Efter att riksdagen gett regeringen mandat beslöt regeringen våren 2012 att miljömålen upphör att gälla.

– I och med regeringsbeslutet försvann dessa energieffektiviseringsmål och vi har ännu inte tagit fram nya etappmål. Avsikten med beslutet var dock inte att sänka ambitionsnivån utan det handlar om att man har gått in i en annan struktur för miljömål.

EED innebär dessutom att alla länder ska utforma en långsiktig nationell renoveringsstrategi för hela fastighetsbeståndet.

Vi på Ekedalens Energikonsult försöker att dra vårt strå till stacken, vi har nu fåtte tt nytt uppdrag hos en bostadsrättsförening i Borås och skall byta ut energikrävande belysning i deras fastigheter. Förutom belysningsuppdrag jobbar vi även med vattenbesparing där varmvatten kostnaden kan misnkas avsevärt och därmed också energikostnaderna.

 

Tills vi hörs igen!

Missa inte Earth Hour!!

Nu på lördag klockan 20.30 är det dags igen för Earth Hour.

Då släcker miljoner människor, städer och företag, däribland Ekedalens Energikonsult och Wattväktarna ljuset under en timme som en världsomspännande signal om att ta klimatfrågan på allvar.

 

Foto: David Biene
Earth Hour på Brandenburger Tor i Berlin, Tyskland, förra året.

Att släcka ljuset en timme under Earth Hour är en signal till beslutsfattare om att ta miljöfrågorna på större allvar.
Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour tillsammans med hundratals miljoner människor över hela världen.

Earth Hour handlar om mer än att släcka ljuset en timme. Det handlar om att försöka leva lite grönare i vardagen.

Den kanadensiska staden Vancouver har korats till Global Earth Hour Capital 2013 för klimatåtgärder och engagemang för att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö för invånarna.

Exempelvis har staden byggt 245 km cykelvägar och mängden cyklister i staden ökade med 35 procent mellan 2008 och 2011.

Uppsala vann den svenska delen av klimatutmaningen, bland annat för arbetet med Klimatprotokollet och satsningen på energismarta och förnybara bränslen inom transportsektorn.