Man kan få stora energibesparingar och trivsammare inomhusklimat vid termografering av fastigheter.

Termiska felaktigheter dokumenteras tydligt och kan därmed effektivt åtgärdas. Vi kan snabbt och lätt identifiera byggfusk. 
Otätheter, konstruktionsfel, brister i isoleringsarbeten, köldbryggor, felaktigt utförande och kallras som orsakar onödig energiåtgång. Drag, obehaglig inomhusmiljö och fuktskador etc. hittas lätt med modern teknik. 
Det är inte bara obekvämt med ett hus som har brister i klimatskärmen, onödiga kostnader för uppvärmning uppstår och man kan uppleva att det är svårt att behålla värmen i huset. Risken för fuktskador ökar också om temperaturen på insidan av klimatskärmen sjunker för mycket.

Det finns en stor risk att det perfekta huset inte alltid blir perfekt, ett antal olika faktorer kan spela in, allt från rent slarv till okunnighet och försummelse. Ibland är det många hantverkare som ska samsas på en begränsad yta på ett bygge och det kan i sin tur leda till att uppgifter som ska utföras hamnar ”mellan stolarna”. Har ni garanti kvar är det viktigt att felen upptäcks, och att ni får det drömhus ni har betalat för. Det viktigaste är inte alltid att hitta den skyldige, utan att upptäcka felen så att rätt åtgärd kan vidtas. det som verkligen är viktigast är att hitta felen i GOD TID.
Termografering av byggnader för att upptäcka avvikelser i klimatskärmen kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal. 
När vi utför ett  termografiskt uppdrag, upprättar vi alltid en mycket utförlig rapport om status på det undersökta objektet/fastigheten.

Termofgrafering inom industrin

Att i det förebyggande underhållet inom industriella tillämpningar använda sig av termografi är oerhört effektivt. Onödiga driftstopp kan undvikas, och stora kostnader kan sparas in. Processers kvalitet kan enkelt kartläggas, och en avsevärt enklare och effektivare felsökning kan erhållas.
En viss energiutveckling är tillåten och ofrånkomlig inom industrin, men när den blir för hög i de olika processerna på grund av Hydrauldefekter, rörförträngningar, ventilfel, etc.så kommer temperaturen upp på skadligt höga nivåer. Med värmekameran kan vi lätt hitta dessa defekter. 
Mekaniska utrustningar som är i drift och har roterande delar som utför ett arbete skapar friktion. När friktionen ökar utvecklas värme, vilket leder till att temperaturen stiger till onormala nivåer. Detta kan uppstå pga. bristande lager, felaktig last, igensatt ventilation, felaktig uppriktning, dålig eller felaktig smörjning etc. Vi kan snabbt lokalisera problemet och påvisa var temperaturhöjningen kommer från.


En bild av temperaturfördelningen av ett objekts yta säger mer än 1000 termometrar. Våra utrustningar är hög upplösande, dokumenterar visuella bilder och har en mycket hög termisk känslighet.
Vår termografi tjänst kan erbjuda effektivt stöd för ert underhåll på er industri.

Ekedalens Energikonsult är utbildad och certifierad termograför enligt bla. utbildningskrav föreskrivna i SBF Norm 1999:1, och 1031:1. Vi utför våra uppdrag inom byggnadstermografering enligt standarden SS EN 13187