Visste du att allt vatten som finns på jordklotet ingår i ett evigt kretslopp?

Det vatten som du använde i morse är samma vatten som vikingarna seglade och badade i. Vattnet tar inte slut och det bildas inget nytt vatten på jorden. Det är samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan. Visste du att allt vatten som finns på jordklotet ingår i ett evigt kretslopp? Det vatten som du använde i morse är samma vatten som vikingarna seglade och badade i. Vattnet tar inte slut och det bildas inget nytt vatten på jorden. Det är samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan. Vattnet är i ständig rörelse. När det är varmt och solen skiner avdunstar vatten från växter, hav och sjöar, vi kallar det för vattenånga. Vattnets ånga stiger upp i luften och formas till moln. Kylan i atmosfären får molnen att släppa ifrån sig vattendroppar i form av regn eller snö, och så fortsätter vattnet sitt eviga kretslopp. Det är viktigt att vi använder vattnet på rätt sätt så att kretsloppet inte förstörs. Var rädd om miljön! Slösa inte med vatten, framför allt inte varmvatten. Uppvärmning av varmvatten kostar mycket och energiframställning medför belastning på miljön.

Borde vi minska vår konsumtion av vatten?

I Sverige har vi hittills, med vissa undantag, haft gott om vatten. De senaste åren har detta ändrats på många platser. Trots att de kommunala vattenverken producerar nästan 900 miljarder liter dricksvatten per år, knappt en procent av det sötvatten som är tillgängligt, så finns det både ekonomiska och miljömässiga skäl att inte slösa. Det som hamnar i vattnet och därefter kretsloppet påverkar miljön och vår framtida vattenkvalitet. Därför är det viktigt att du alltid tänker på vad du spolar och sköljer ner i avloppet och släpper ut i dagvattenbrunnarna.

Vårt mest kontrollerade livsmedel

Alla vattenverk, som producerar det kommunala vattnet, följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten. Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen för att säkerställa att det inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen.

Tänk på att det bara är kallvattnet i kranen som är klassat som livsmedel och kontrolleras. Drick aldrig det varma vattnet direkt ur kranen – det kan innehålla skadliga bakterier och små mängder av till exempel metaller.

Vad används vårt dricksvatten till?

Det kommunala dricksvattnet, där ingår inte egna brunnar, används inte bara för att dricka utan även till mycket annat. Till exempel att tvätta sig med, för att spola i toaletten, fylla badbassänger och inom industrin.

Vad används dricksvattnet till?

Dricksvattnet från vattenverket används inte bara som dricksvatten utan även till mycket annat, till exempel hygien, WC, tvätt- och diskmaskiner. Varje dygn använder varje person i genomsnitt 160 liter vatten, fördelat på följande sätt*:

• 10 liter för dryck och mat
• 30 liter för WC-spolning
• 30 liter för disk
• 20 liter för tvätt
• 60 liter för personlig hygien
• 10 liter för övrig användning

* Källa Svenskt Vatten

Tänkvärt

Ca 80% av världens befolkning har för lite vatten för sitt dagliga behov. I Sverige rinner idag ca 80% av allt vatten vi använder rakt ner i avloppet!